Chirurgia a implantáty

Chirurgia a implantáty

Naša ambulancia poskytuje bežné stomatochirurgické úkony ako sú extrakcie zubov. Komplikované chirurgické extrakcie neprerezaných zubov, frenulektómie, plastiky, resekcie koreňových hrotov a iné u nás zabezpečuje šikovný stomatochirurg, ku ktorému vás objednáme po konzultácií vášho stavu.