Ošetrenie bez vŕtania

Ošetrenie bez vŕtania

Najmä v detskej stomatológii často využívame miniinvazívne až neinvazívne metódy ošetrenia kazov. Hodia sa pre veľmi bojazlivé alebo úplne najmenšie detičky, ktoré spolupracovať nevedia.

Striebrenie zubov

Túto techniku využívame na mliečne zuby, kde kaz neprenikol do zubnej drene. Ložisko kazu potierame roztokom bez chuti a zápachu, častice striebra impregnujú pokazené štruktúry a proces zastavujú. Nevýhodou je, že ošetrené miesto stmavne. Táto metóda nám však pomáha oddialiť vŕtanie na obdobie, keď bude dieťa vedieť spolupracovať alebo zúbok vypadne.

SMART- silver modified atraumatic restorative treatment

Miniinvazívna metóda pre mliečne zuby u detí so zhoršenou spoluprácou. Nevyžaduje aplikáciu anestetika. Zubný kaz ručne exkavujeme, kavitu dezinfikujeme, potrieme strieborným roztokom a plníme skloionomérnym cementom, ktorý má farbu zuba a pevnosťou sa približuje fotkompozitným materiálom. Výhodou je, že uvoľňuje fluoridy a podporuje zubný nerv v obrane proti kazu.

HALL technika

Metóda pre mliečne zuby s rozsiahlym kazom, ktorý nezasahuje zubnú dreň. Nevyžaduje anestetiká. Zub sa očistí, impregnuje striebrom a prekryje nerezovou korunkou, ktorá spôsobí, že baktérie nemajú prísun kyslíka a živín, a preto zahynú a zubný kaz sa ďalej nešíri.