RTG pracovisko

RTG pracovisko

V našej ambulancii pracujeme s OPG panoramatickým RTG prístrojom, ktorý zhotovuje veľkú snímku celého chrupu a tiež s malým intraorálnym RTG prístrojom, ktorým zhotovujeme snímky jednotlivých zubov a koreňov, ale aj snímky, tzv. bitewingy na včasné odhalenie medzizubných kazov.

RTG snímku vyhotovíme radi aj pacientom, ktorí navštevujú iné ambulancie, kde prístroj nemajú. Snímku nahráme na CD nosič.