Dentálna hygiena a bielenie zubov

Dentálna hygiena a bielenie zubov

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o chrup je dentálna hygiena. V našej ambulancii odstraňujeme zubný kameň ultrazvukom, pigmentácie a povlaky pieskujeme jemným ochuteným pieskom v zmesi s vodou a liečime parodontálne vačky.

Bojazlivým a citlivým pacientom radi pred hygienou podáme lokálne anestetiká

Zuby bielime domácim, ambulantným či kombinovaným bielením. V našej ambulancií pracujeme s bieliacim systémom PureWhitenning.

Pri domácom type bielenia pacientovi vyhotovíme nosiče/dlahy na mieru, do ktorých si doma pravidelne aplikuje bieliaci gél v koncentrácii určenej pre zubné ambulancie v cykloch podľa pokynov od lekára. Ambulantné bielenie sa odohráva jednorazovo v ambulancii. V samostatnej verzii bez podpory domáceho bielenia je vhodné, ak potrebujete „rýchly efekt“, ktorý však nie je v takom rozsahu, ako pri bielení kombinovanom. Najefektívnejšou metódou sa zdá byť kombinované bielenie, ktoré pozostáva z domáceho bielenia gélom v nosičoch a jednej záverečnej bieliacej návštevy .

.