Protetika

Protetika

CChýbajúce zuby dokážeme nahradiť rôznymi spôsobmi, podľa charakteru defektu. Vždy sa snažíme dosiahnuť čo najlepšiu funkčnosť a estetiku v spolupráci so zubným laboratóriom, a to v rámci pacientových finančných možností. Venujeme sa fixnej aj snímateľnej protetike či zhotoveniu dláh pre športovcov a proti bruxizmu (škrípaniu zubov).

– mostík – fixná náhrada, ktorá nahrádza chýbajúci zub za pomoci kotvenia o susedný zub
– korunka, onlay, overlay – fixná náhrada, ktorá rekonštruuje korunkovú časť zuba so stratou jedného či viacerých hrbolčekov podľa rozsahu defektu, prípadne spevňuje zub po endodontickom ošetrení
– fazeta – estetická „škrupinka“, ktorá prekrýva prednú stenu predných zubov, najčastejšie sa zhotovuje z estetických dôvodov, ako je zmena tvaru, odtieňa či rozsiahlych výplní na predných zuboch
– snímateľná náhrada – nahrádza kompletný chrup u pacientov, ktorí nechcú/nemôžu využiť riešenie implantátmi
– čiastočne snímateľná náhrada – nahrádza viaceré chýbajúce zuby u pacientov, ktorí nechcú/nemôžu využiť riešenie implantátmi